Homepericopa saptamaniiRostul Rabinului

Comments

Rostul Rabinului — 1 Comment

  1. Articolul cât se poate de limpede scoate în evidenţă un lucru esenţial: Rabinul “trebuie să simtă pulsul lăuntric al comunității, pulsul lăuntric al Legii, pentru a le armoniza sau, cel puțin, a le găsi un mod de conviețuire”. De aceea consider că în timpurile de astăzi, comunităţile de la noi au nevoie de rabini asemeni prim-rabinului actual: buni cunoscători ai Legii, dar şi receptivi faţăde realitatea de la noi, cunoscători ai valorilor general-umane, europene şi nu persoane care cunosc Legea dar sunt tributari comunităţilor din care provin, profund religioase şi ancorate într-o realitate ne-europeană. În aceste condiţii nu vor simţi pulsul lăuntric al comunităţii şi vor impune o “oscilaţie forţată” care riscă să ducă la rupere.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: