Homepericopa saptamaniiVânzarea lui Iosef în pericopa Vaieșev

Comments

Vânzarea lui Iosef în pericopa Vaieșev — 1 Comment

  1. Într-adevăr nu trebuie să ne grăbim să-i judecăm pe alţii, dar şi timpul ne grăbeşte să luăm decizii. Cred că doar cumpănirea, analiza tuturor aspectelor şi lipsa de trufie ne pot ajuta să nu greşim în judecata noastră. Pe de altă parte, nu cred că avem capacitatea de a intui deznodământul hărăzit de Atotputernicul şi atunci suntem nevoiţi să ne bazăm pe conştiinţa şi înţelepciunea noastră.

Leave a Reply

%d bloggers like this: