Vă rugăm să completați cu atenție toate câmpurile acestui formular, inclusiv consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Atenție! Numărul de locuri disponibile este limitat!
Data limită de înscriere este 20 februarie 2019

Evenimentul va avea loc în perioada 16-20 mai 2019

Obligatoriu doar pentru membrii comunităților evreiești din România
Atenție!!! Introduceți o adresă de e-mail validă, pe care veți primi e-mailul de înregistrare a înscrierii! Verificați și folderul spam.
Vă rugăm să ne menţionaţi dacă aveţi nevoie de un regim alimentar/ probleme medicale/ alte nevoi speciale. Acestea vor fi asigurate în limita posibilităţilor. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru rezolvarea eventualelor probleme medicale cronice sau care vor apărea pe parcursul programului. Participanții sunt încurajați să își facă asigurare medicală de călătorie.
Cazarea va fi asigurată în camere cu 2 paturi. Dacă aveţi o anumită preferinţă privind colegul de cameră, vă rugăm să menţionaţi. La distribuirea în camere se va ţine cont de aceste preferinţe în limita posibilităţilor. În cazul în care veți dori cazarea în regim single, va fi necesară achitarea integrală a costului de cazare pentru cel de-al doilea loc în cameră.
Vă rugăm să bifați categoria la care vă încadrați

IMPORTANT:

1)Până la data de 5 martie 2019 vi se va comunica confirmarea participării la program, precum și detaliile privind achitarea contribuției de participare (care va trebui achitată integral, până la data de 20 martie 2019).
2)Au prioritate la participarea la program supraviețuitorii, urmașii acestora și membri comunităților evreiești din România, în ordinea înscrierii.
3)Vă rugăm să nu efectuați nici un transfer bancar înainte de a primi aprobarea cererii dvs de înscriere.

Dacă, după achitarea contribuției, veți renunța la participare:
o Până la data de 15 aprilie 2019 – suma achitată va fi restituită integral
o Între 15 aprilie și 1 mai 2019 – se va restitui 1/2 din contribuția de participare
o După 1 mai 2019 – nu se va restitui contribuția de participare

Contribuția de participare nu acoperă decât în mică măsură costurile. De aceea, realizarea evenimentului depinde de atragerea de sponsorizări și alte surse de finanțare, pe care organizatorii depun toate eforturile să le obțină. În situația în care nu se va reuși realizarea evenimentului, contribuțiile de participare vor fi restituite integral, în maxim 30 de zile de la data anunțării anulării „Marșului Memoriei”


Informații & contact:
Dan Floroian (ASR) +40 744 331 973 sau Raluca Lazăr (FCER-CM) +40 751 070 335
e-mail: marsul.memoriei@jewishro.org


INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă facem prezenta informare referitoare la prelucrarea datelor dvs. de către Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, cu sediul în București, str. Sfânta Vineri nr. 9-11, sector 3 – telefon: 021/3155090.
Datele colectate de la dvs. sunt prelucrate în temeiul art. 9 alin. (2) lit. (d) din Regulemantul (UE) 2016/79 și a Statutului F.C.E.R.-C.M., recunoscut prin H.G. 999/2008, astfel cum a fost modificat și completat prin H.G. 655/2010 și Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 95/2014.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor:
Mihaela Cîrjan – str. Sfânta Vineri nr. 9-11, sector 3, București, telefon: 021/3143345, e-mail: dpo@jewishfed.ro.

De ce și cum prelucrăm datele dvs. personale?

Colectăm de la dvs. următoarele date:
1. numele, prenumele, CNP-ul, data nașterii, date privind religia și apartenența la comunitate, date privind starea de sănătate și regimul alimentar, date despre membrii familiei, în scopul informării și înscrierii dvs. la evenimentele comunitare organizate de F.C.E.R.-C.M., precum și implicit în vederea menținerii evidenței membrilor comunității evreiești din România, ținând cont de specificul organizației.
2. adresa, datele de contact (număr de telefon și e-mail) în scopul comunicării către dvs. de informații de interes comunitar.

Vă informăm că datele pe care ni le furnizați despre dvs. sau membrii familiei dvs. sunt prelucrate exclusiv în scopul legitim al Federației, conform specificului său de organizație de cult și a minorității evreiești din România, și sunt utilizate în vederea realizării acestui scop și a informării membrilor comunității evreiești din România privind evenimentele comunitare de interes. Nu utilizăm procese automatizate în vederea creării de profiluri.Datele dvs. nu sunt transmise către alte organizații sau instituții, cu excepția co-organizatorului acestui proiect – Asociația Sionistă din România.
Datele colectate de la dvs. vor fi păstrate pe perioadă nelimitată în vederea îndeplinirii scopului Federației de menținere a evidenței comunității evreiești din România.

În orice moment, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs., rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării datelor (restrângerea scopului prelucrării), de a vă opune prelucrării datelor dvs., precum și dreptul la portabilitatea acestora, în limitele impuse de executarea contractului. Pentru a vă exercita drepturile menționate, trebuie să contactați în acest sens, în scris prin orice mijloace disponibile, persoana responsabilă cu protecția datelor personale desemnată de F.C.E.R.-C.M.

În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dvs., nu vă vom putea înscrie ca având calitatea de membru al Federației sau ca participant la evenimentele organizate de aceasta. În cazul în care solicitați ștergerea datelor dvs. din evidența Federației, vă veți pierde automat și calitatea de membru.

Dacă considerați că drepturile dvs. au fost încălcate, aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Print Friendly, PDF & Email