Anunț important referitor la kașrut-ul restaurantului Taim ve Naim din Brașov

Anunț

To whom it may concern. The restaurant Taim ve Naim  from Piata Unirii 12bis, Brasov, is not and never was under Kosher supervision of the Federation of the Jewish Communities of Romania, the only legal representent of Jewish religion in Romania. We have no responsibility whatever for the food served there. Rabbi Rafael Shaffer Rabbi of the Federation of Jewish Communities of Romania לכל מאן דבעי, מסעדת טעים ונעים מפיאצה אוניריי  12ביס,  בראשוב איננה ולא הייתה מעולם תחת השגחת הפדרציה של הקהילות היהודייות ברומניה, הנציג החוקי היחידי של דת ישראל ברומניה. אין לנו אחריות כלשהי על האוכל המוגש שם. הרב רפאל שפר רב  הפדרציה של הקהילות היהודייות ברומניה   … Citește mai departe…

Șabat Nahamu

[Adresându-se profeților] Mângâiați mângâiați neamul Meu a spus HAȘEM… (Yeșaayahu/Isaia 40:1) După ce a pus în gura profeților cuvinte aspre de mustrare de care era nevoie pentru a aduce neamul înapoi pe calea cea bună, HAȘEM le cere profeților să le spună  cuvinte multe de mângâiere,  de alinare a durerii.  Această profeție care începe cu cuvântul נחמו Nahamu care se traduce “mângâiați” se citește în sinagogă în fiecare an în primul Șabat de după postul de Tișa beAv. Acest Șabat își trage și el numele din Haftara și se numește Șabat Nahamu. “Mângâiați” este doar o traducere palidă a cuvântului Nahamu. Oricât ar căuta traducătorul, în tezaurul multor limbi europene nu se găsește cuvântul potrivit. Cel ce mângâie omul îndurerat doar îi alină durerea. O domolește, o potolește, o face mai ușor de suportat, dar ea rămâne. Rădăcina ebraică Nhm înseamnă cu totul altceva. Sensul ei este a regreta, a … Citește mai departe…

Șabat Hazon 5776

Boul își cunoaște stăpânul și mãgarul ieslea domnului sãu; Israel nu Mã cunoaște, poporul Meu nu ia aminte la Mine. (Isa 1:3) De regulă, Șabatul își ia numele după porțiunea din Tora care se citește în acea săptămână, cea ce numim pericopa săptămânii. Excepțiile sunt câteva Șabaturi care își trag numele de la porțiunea citită din cărțile profeților, ceea ce se numește Haftara. Unul din acestea este ultimul Șabat de înaintea postului de Tișa beAv care se numește Șabat Hazon. Limba ebraică are zece cuvinte pentru diferite nuanţe ale profeției. Cea mai aprigă și înfricoșătoare este cea numită חזון (Hazon). Înțelepții Israelului au statornicit ca o astfel de profeție să fie citită în sinagogă în ultimul Șabat înainte de Tișa beAv. Prin această citire ei ne fac atenți că distrugerea Templului nu a fost un tragic accident al istoriei ci rezultatul faptelor noastre, că profeții ne-au avertizat din timp ce … Citește mai departe…

Ce reprezintă ziua de Tișa BeAv

Francesco_Hayez_017

Tișa BeAv sau ziua de 9 a lunii Av este punctul culminant al unei perioade de doliu care începe cu Șiva Asar BeTamuz sau 17 Tamuz. Șiva Asar BeTamuz a fost ziua când zidurile Ierusalimului au fost străpunse de către romani în anul 70 e.n., în timpul celui de-al doilea templu. Această zi este ea însăşi o zi de post, începând la răsăritul soarelui şi terminându-se la apus. După ce au pătruns, romanii au prădat şi distrus orasul timp de trei săptămâni până când în final, pe 9 Av, au dat foc Templului. De atunci, evreii au ţinut aceste trei săptămâni ca perioada de doliu în care nu se fac nunţi şi nu se ascultă muzica. Doliul se intensifică în timpul ultimelor 9 zile când evreii nu se tund, nu mănâncă carne şi nu beau vin (cu excepţia Șabatului), nu fac activităţi al căror singur scop este plăcerea (ca de … Citește mai departe…

Bein Hamețarim (Între stâmtori)

…toți prigonitorii l-au ajuns din urmă între strâmtori. (Eicha/Lamentații 1:3) În urmă cu aproape două săptămâni am avut postul de Șivaasar beTamuz în care am deplâns momentul în care a fost străpuns zidul Ierusalimul. Peste nouă zile urmează Tișa beAv. În perioada celui de-al doilea Templu era zi de sărbătoare. Sperăm că așa va fi și anul acesta, după ce Templul de la Ierusalim va fi reclădit. Dacă nu, va fi ca și în anii trecuți o zi de doliu și de post. Aceste două posturi le numim metaforic strâmtori, iar la întreaga perioadă  dintre ele între strâmtori. Este  perioada în care dușmanii noștri prind ca prin miracol putere și noi nu o dată am căzut în mâinile lor. O astfel de relatare găsim într-un Midraș citat de Rași 2Regi (25:4): Când a intrat Nevuchadnețar (Nabucodonosor) în Ierusalim, regele Țidkiahu (Zedechia)  a părăsit orașul printr-o peșteră care ducea până în … Citește mai departe…

Pericopa Pinhas 5776

Și să le spui: Aceasta este jertfa mistuită de foc pe care o veți aduce lui D-zeu: miei în primul lor an fără cusur doi în fiecare zi ca ardere–de-tot necontenită. (Num 28:3) Și în ziua de Șabat doi miei în primul lor an fără cusur… (Num 28:9) În ziua de Șabat încetează toate activitățile. Chiar și clădirea Templului se oprește. Nici jertfe de dar, de mulțumire și de ispășire nu se aduc. Permise sunt doar jertfa de doi miei specifică zilei de Șabat și jertfa zilnică de doi miei. Se spune despre noi că ne place să despicăm firul în patru. Noi nu privim asta ca un simplu joc intelectual ci ca o încercare de a pătrunde esența. În acest sens Talmudul ridică adesea discuții asupra unor situații cu șanse foarte mici de a se materializa vreodată. Rolul lor este de a elucida principiile care se ascund în spatele … Citește mai departe…

Balak 5776

J991964

„Cât sunt de frumoase corturile tale, Iaacov, locuințele tale, Israel. Se desfășoară ca niște văi, ca niște grădini pe lângă râuri, ca niște cedri pe lângă ape, ca niște corturi pe care le-a înfipt Domnul!” (Numeri 24:5,6). Dacă rostim în gând aceste cuvinte, cu ochii închiși, ne putem imagina cum se derulează înaintea ochilor noștri unul din acele materiale de prezentare ale Israelului care se difuzează în avioanele EL-AL atunci când se apropie momentul în care începe aterizarea. Dar oare cine este cel care spune aceste vorbe în pericopa aceste săptămâni (Balak, Numeri 22:2-25:9)? Este oare Moșe care, simțind că i se apropie sfârșitul, își binecuvântează poporul? Sau este unul din marii profeți ai Israelului care vede, cu ochii minții, cum ar putea fi țara făgăduită cândva, într-un viitor mai îndepărtat de el decât sunt depărtați în trecutul său Patriarhii? Ei bine… da… și nu! Este un profet, dar nu … Citește mai departe…

Hukat 5776

Foster_Bible_Pictures_0066-1_Moses_Has_Struck_the_Rock_with_His_Rod_and_Water_Is_Coming_Out

În Kohelet  este scris „Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, și ce s-a întâmplat, aceea se va mai petrece” (Ecleziastul 1:9). Pericopa acestei săptămâni, Hukat (Numeri 19:1-22:1) Numeri  se află situată spre finalul celor 40 de ani din deșert. Spre finalul unui ciclu – ciclul vieții celor care au ieșit din Egipt. Printre aceștia și Aaron, fratele lui Moșe, dar mai ales sora acestuia, Miriam. Simultan cu moartea ei, poporul constată că nu are apă. Iar reacția este cea cu care deja ne-am obișnuit. Începe să cârtească, să blesteme, să îl blameze pe Moșe. Și, printre altele, ne descrie un moment care „a mai fost”. Căci la începutul pelegrinării prin deșert, la Refidim : „Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise și zicea: Ce este aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noștri și turmele noastre?” (Exodul … Citește mai departe…

Pericopa Hukat 5776

… și cel care stropește apa curățitoare să-și spele hainele și cel care se atinge de apa curățitoare va fi necurat până seara (Num 19:21)   Ne place să împărțim în categorii. Bun și rău. Prieten și dușman. Poluant și purificator. Cum încadrăm oare apa în care s-a pus cenușa vacii roșii? Pe de o parte este cel mai puternic purificator, singurul leac al celui ce s-a atins de un mort.  Pe de altă parte, cel care își stropește aproapele pentru a îl purifica devine impur și chiar hainele pe care  le poartă devin impure. Mai mult, oricine se atinge de această apă purificatoare devine impur.  Nici măcar regele Șlomo, conform tradiției noastre cel mai înțelept dintre muritori, nu i-a înțeles tâlcul. La ea se referea când a spus (Ecc 7:23) Am spus voi fi înțelept, dar ea e departe de mine. Care este așadar rostul unei porunci căreia nimeni nu … Citește mai departe…

Pericopa Korah 5776

  Și s-au adunat (Korah, Dotan, Aviram, On ben Pelet și 250 căpetenii ale neamului) împotriva lui Moșe și Aharon și le-au spus: Destul vouă, căci toată adunarea toți sunt sfinți și între ei sălăşuieşte HAȘEM și de ce vă ridicați mai presus de adunarea lui HAȘEM? (Num 16:3) Păcatul vițelului de aur a fost idolatrie clară. Iscoadele și neamul care le-a dat ascultare au fost pedepsiți pentru lipsa de credință care s-a manifestat prin teama de a intra în țara făgăduită. Care a fost însă păcatul pentru care a fost pedepsit Korah? El doar grăia adevărul. Întregul neam a fost la poalele muntelui Sinai și a auzit din gura lui Hașem primele două porunci. Întregul neam a fost sfințit. Dar cum poate fi Moșe învinuit de a se ridica mai presus de semenii săi? Doar am citit (Num 12:3) Și omul Moșe era mai umil decât toți oamenii de … Citește mai departe…