Programul de rugăciuni în perioada Sărbătorilor de Toamnă (București)

program-rugaciuni-copy

Duminică, 02.10 – Erev Roș Hașana 18:00 Minha, Aprinderea lumânărilor , Maariv Luni, 03.10 – Roş Haşana ziua I 09:30 Şaharit 11:00 Tekiat Şofar, Musaf 18:30 Minha,  Tașlih, Maariv După 19:44 Aprinderea lumânărilor (doar de la o flacără pre-existentă) Marți, 04.10 – Roş Haşana ziua II 09:30 Şaharit 11:00 Tekiat Şofar – Musaf 18:30  Minha , Drașa,   Maariv, Havdala Marți, 11.10 – Erev Iom Kipur 18:00 Minha 18:19 Aprinderea lumânărilor, Kol Nidrei, Maariv       Miercuri, 12.10 – Iom Kipur 09:30 Şaharit 11:30 Izkor, Musaf  17:00 Minha 18:00 Neila 19:15 Şofar și Maariv 19:30 Havdala Duminică, 16.10 – Erev Sucot 18:00 Aprinderea lumânărilor, Minha, Maariv la Sinagoga Mare 19:00 KIDUŞ ÎN SUCA Luni, 17.10 – Sucot ziua I 09:30 Şaharit 11:00 Musaf 18:00 Minha, Maariv, Kiduș în Suca După 19:20 Aprinderea lumânărilor (doar de la o flacără pre-existentă) Marți, 18.10 – Sucot ziua II 09:30 Şaharit 11:00 Musaf 18:00 Minha,  Drașa, … Citește mai departe…

Mesaj de Roș Hașana

Noul Luah, proaspăt ieșit de sub tipar ne aduce aminte că anul se apropie de sfârșit și după el urmează un nou an. În ebraică anul se numește Șana (שנה) cuvânt care vine din radicalul Yașan (ישן) care înseamnă vechi. Repetarea anotimpurilor este un îndemn fără cuvinte de a repeta faptele anului trecut. Pentru a nu cădea în capcana rutinei avem nevoie să ne oprim, să evaluăm ce am făcut în anul care se apropie de sfârșit, să stabilim ținte pentru anul care vine. Al treilea congres FCER a fost și el o ocazie de reevaluare. Dacă în fiecare an ne mulțumim să ne monitorizăm propriile activități, congresul ne-a dat ocazia să ne privim prin ochii beneficiarului – comunitatea. În urmă cu cinci ani a avut loc un eveniment major în istoria comunității noastre, publicarea cărții de rugăciune cu transliterare SIDUR LEMAAN AHAI. Acesta a fost doar începutul. A urmat … Citește mai departe…

Adunare publică de comemorare a marelui om de stat israelian SHIMON PERES

sp-copy

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic deplânge cu adâncă durere dispariția dintre cei vii a marelui om de stat israelian SHIMON PERES, fost președinte al Israelului și organizează duminică, 2 octombrie, la ora 17, la Templul Coral din Capitală (Str. Sf. Vineri 9-11) o adunare publică de comemorare. … Citește mai departe…

Șofar

De patru ori pe an lumea este judecată… de Roș Hașana toate ființele trec pe rând în fața Lui… (Talmud Roș Hașana 16b) Conform tradiției iudaice Roș Hașana este ziua în care întreaga umanitate este judecată. Fiecare din noi este judecat nu numai pentru faptele sale ci și pentru consecințele lor; fiecare e privit în parte și toți împreună suntem trecuți printr-o sigură privire. Unde se găsește muritorul capabil de o astfel de judecată? În această zi, a cărei importanță depășește limitele națiunii, avem nevoie de o rugăciune care trece și ea peste bariera limbii. Suflatul din Șofar, un corn de berbec care ne amintește de de berbecul ales ca jertfă în locul patriarhului Ițhac, simbol al devotamentului suprem, îndeplinește această menire. Începem cu un sunet lung, neîntrerupt, pe care îl numim „Tekia”. Pentru strămoșii noștri, în timpul peregrinării prin deșert, acesta era semnalul de adunare. Pentru noi, cei care … Citește mai departe…

Pericopa Ki Tețe 5776

Dacă vei ieși la război… (Dvarim/Deuteronom 21:1) Din rădăcina Alef Lamed Mem se trage atât cuvântul ALiM care se traduce prin „violent” cât  și cuvântul (A)iLeM care se traduce prin „mut”. Aceasta nu este o simplă coincidență, ci ascunde un tâlc. Violența este limbajul mutului, singurul prin care știe să își exprime zbuciumul. Tora ne învață să folosim cuvinte. Textul ei ajunge la culmi de măiestrie a exprimării la care cel mai bun dintre scriitori nu poate nici măcar aspira. Ea ne învață să ocolim minciuna, defăimarea, clevetirea și chiar vorbele fără rost. Ea se referă la cuvânt ca fiind sacru. Cel care nu se ține de cuvântul dat, îl pângărește. Înțelepții din Mișna și Talmud și-au adăugat aportul învățându-ne să chibzuim fiecare cuvânt rostit pentru ca nu cumva, nici măcar printre rânduri, să se înțeleagă ceva ce rănește sau dăunează. Rugăciunea, cea care se folosește de propriile ei cuvinte … Citește mai departe…

Pericopa Șoftim 5776

Să-ți pui judecători și dregători la toate porțile pe care ți le dă HAȘEM … și vor judeca neamul cu o judecată dreaptă. (Devarim/Deuteronom 16:18) Cetatea este o pildă a omului și omul o pildă a cetății. Pentru a ține piept primejdiei, locuitorii cetății trebuie să fie uniți ca și cum ar fi un singur trup. Pe de altă parte, omul e plin de dorințe care nu odată se ciocnesc între ele, de parcă ar fi o întreagă cetate. Cel ce nu bagă în seamă aceste voci e în primejdia de a-și pierde creativitatea și chiar bucuria de viață.  Cel ce nu știe să aducă pacea între ele nu mai e sănătos la minte. La cine se referă primul verset al pericopei? Desigur la cetate, căci numai ea are porți la care stau judecători și dregători. Dar de ce vorbește versetul la singular în loc de a folosi pluralul? El … Citește mai departe…

ELUL

Eu către Iubitul meu [îmi îndrept gândurile] și Iubitul meu către mine [își îndreaptă gândurile]… (Șir Hașirim/Cântarea Cântărilor 6:3) În Tora lunile nu au nume. Tora se referă la ele ca “luna întâi”, ” luna a doua” ș.a.m.d. Când s-au întors strămoșii noștri din exilul babilonian au adus cu ei nume, probabil origine păgână, pentru toate lunile anului. Înțelepții Israelului le-au “naturalizat”  ca acrostihuri ale unor versete care chiar reflectă sensul profund al fiecărei luni. Numele lunii care începe sâmbătă seara, Elul ( Alef Lamed Vav Lamed) este un acrostih al versetului Șir Hașirim 6:3 Ani Ledodi Vedodi Li, în traducere Eu către Iubitul meu și Iubitul meu către mine. După ce a spart Tablele Legii, Moşe s-a rugat timp de patruzeci de zile ca păcatul vițelului să fie iertat. Cele patruzeci de zile s-au încheiat în prima zi a lunii Elul când Moșe a fost chemat în cer pentru … Citește mai departe…

Pericopa Ekev 5776

Și vei mânca și te vei sătura și îl vei binecuvânta pe HAȘEM pentru țara cea bună care ți-a dat. (Devarim/Deu 8:10) Din acest verset învățăm obligația de a binecuvânta după ce am mâncat pe săturate o masă cu pâine. Textul pe care îl recităm de fiecare dată, ceea ce numim Birkat Hamazon, a fost statornicit bucată cu bucată de-a lungul generațiilor. Mai târziu înțelepții Israelului au statornicit ca oricine mănâncă pâine cât o măslină să recite și el Birkat Hamazon. Prima binecuvântare începe: Binecuvântat … care hrănești lumea toată, cu bunătea Sa, cu blândețe cu har… Ea a fost statornicită de Moșe Rabeinu și recitată de strămoșii noștri în deșert după ce mâncau mană pe săturate. A doua a fost statornicită de Iehoșua bin Nun după ce a cucerit țara făgăduită. Îți mulțumim … pentru că ai dat părinților noștri ca moștenire o țară plăcută, bună și întinsă… poate … Citește mai departe…

Anunț important referitor la kașrut-ul restaurantului Taim ve Naim din Brașov

Anunț

To whom it may concern. The restaurant Taim ve Naim  from Piata Unirii 12bis, Brasov, is not and never was under Kosher supervision of the Federation of the Jewish Communities of Romania, the only legal representent of Jewish religion in Romania. We have no responsibility whatever for the food served there. Rabbi Rafael Shaffer Rabbi of the Federation of Jewish Communities of Romania לכל מאן דבעי, מסעדת טעים ונעים מפיאצה אוניריי  12ביס,  בראשוב איננה ולא הייתה מעולם תחת השגחת הפדרציה של הקהילות היהודייות ברומניה, הנציג החוקי היחידי של דת ישראל ברומניה. אין לנו אחריות כלשהי על האוכל המוגש שם. הרב רפאל שפר רב  הפדרציה של הקהילות היהודייות ברומניה   … Citește mai departe…

Șabat Nahamu

[Adresându-se profeților] Mângâiați mângâiați neamul Meu a spus HAȘEM… (Yeșaayahu/Isaia 40:1) După ce a pus în gura profeților cuvinte aspre de mustrare de care era nevoie pentru a aduce neamul înapoi pe calea cea bună, HAȘEM le cere profeților să le spună  cuvinte multe de mângâiere,  de alinare a durerii.  Această profeție care începe cu cuvântul נחמו Nahamu care se traduce “mângâiați” se citește în sinagogă în fiecare an în primul Șabat de după postul de Tișa beAv. Acest Șabat își trage și el numele din Haftara și se numește Șabat Nahamu. “Mângâiați” este doar o traducere palidă a cuvântului Nahamu. Oricât ar căuta traducătorul, în tezaurul multor limbi europene nu se găsește cuvântul potrivit. Cel ce mângâie omul îndurerat doar îi alină durerea. O domolește, o potolește, o face mai ușor de suportat, dar ea rămâne. Rădăcina ebraică Nhm înseamnă cu totul altceva. Sensul ei este a regreta, a … Citește mai departe…